کتابخانه ♥️

۱۳۹۸-۱۱-۱۹-
آدم را شوق کتابخواندن می گرفت از بس با شور و اشتیاق لای کتاب ها می گشتند و در باره ی کتاب‌های مورد علاقه شان باهم گپ می زدند.
بیشتر روزها پس از پایان مدرسه شان دویده می آیند کتابخانه. دلشادم که این صحنه های چشم نواز را هفته ای چندبار می بینم. 🤗
-تک و تنها، اینجا نشسته و غرق حل کردن پازل بود. یواشکی از بالای سرش این نگاره را گرفتم، هیچ خبر نشد و خلوتش به هم نخورد.😍