یار مهربان

۱۳۹۸-۷-۲۱-
امروز خوشبختانه پس از دوندگی فراوان کتابهای چند مدرسه ی دیگر را هم گرفتیم. در سال‌های دور و زیادی کتابهای اکثریت مدارس خودگردان را پخش می کردم. از زمانی که کتابهای درسی را تنها با کد ملی و کد سناد می دهند، تهیه ی کتاب برای این بچه ها، بویژه آنان که بدون مدرک هستند و یا هنوز در مدارس خودگردان درس می خوانند دشوار شده است.
با سپاس از جناب حسینی نماینده وزارت معارف در تهران که با پیگیری های ایشان کتابهای درسی مدارس فراهم شد.🍀♥️🌻