اینجا در نقشه نیست

آمو

اینجا در نقشه نیست نویسنده عصمت الطاف سال انتشار 1400

اینجا در نقشه نیست نویسنده عصمت الطاف

تنهایی ام را قدم می زنم، بی کسی و ویرانی ام را، اندوه ها و حسرت هایم را، دیروز و امروز و فردا و زندگی ام را قدم می زتم، کابل را، کوچه های متعفن پر از لجن و خیابان های پر از لای و لوشش را قدم می زنم، زندگی ام شده قدم زدن، هستی ام تقلیل یافته است به رفتن و نایستادن روزها و شب ها در خواب و بیداری ایستاده و نشسته تمام ساعات عمرم را قدم می زنم، قدم می زنم، قدم دیگر نشستن در توانم نیست اصلا زنده نیستم وقتی قدم نمی زنم اکنون هستی ام با قدم زدن گره خورده است.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

Amu
Amu
Amu