بازی تازه

دانش آموزان مدرسه فرهنگ

بازی تازه- نویسنده نادر موسوی- 29 اردیبهشت 1397

 چند نفری دستم را گرفتند. گفتم چی شده؟ گفتند ما راهزنیم، می خواهیم شما را بدزدیم! گویا یک بازی نو میان بچه هاست. نزدیک بود دستم را از آرنج در بیاورند. به زور خودم را از چنگشان رها کردم!

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط