باشگاه کتابخوانی مدرسه فرهنگ

باشگاه کتابخوانی

تیر ماه 1400

بچه ها این روزها که امتحانات هم به پایان رسیده است، زمان بیشتری برای کتابخوانی دارند و به مدرسه می آیند تا کتاب بردارند. کتاب های مناسب برای همه ی پایه ها درنظر گرفته شده و مربی باشگاه کتابخوانی راهنمای بچه هاست. 🥰 البته کودکان خارج از مدرسه هم می توانند در باشگاه کتابخوانی عضو باشند.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط