با دوستان فرهیخته

دوستان فرهیخته

با دوستان فرهیخته- نویسنده نادر موسوی

1394-2-22

غرفه خانه ادبیات افغانستان

دیروز جناب آقای مظفری و نادر احمدی آمده بودند نمایشگاه. ماهنامه ی کودکان آفتاب را خدمتشان دادم. آقای مظفری بسیار خوشحال شدند از دیدن مجله و از مجله استقبال کرده و گفتند جای یک چنین مجله ای واقعاً خالی بود. ازشان قول گرفتم که در فرصتی مناسب کمی و کاستی های مجله را گوشزد کنند تا در شماره های بعدی با کیفیت بهتر منتشر شود. آقای نادر احمدی هم قول دادند که کمکمان کنند در ادامه ی این راه.

از دلگرمی که این دو بزرگوار دادند خوشحال و امیدوارم شدم. بدون حمایت دیگر دوستان و فرهیختگان منتشر کردم یک مجله در حد قابل قبول کاری بسیار دشوار و تقیرباً غیر ممکن است. در این دو روز که استقبال از مجله خیلی خوب بوده است. این عکس را هم در غرفه خانه ادبیات انداختیم. آقای آقا محسن هم کیسه قهوه ای را که از غرفه ی کوبا و از دوست کوباییشان گرفته بودند نشان دادند، قرار بود قهوه را بدهند به من که نصیب آقای رجایی شد آخر!

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط