برغول

مهدی کاوندی

1398-2-6- با دوست ارجمندم جناب مهدی کاوندی، جوان دوست داشتنی و پرکار و پرانرژی، نویسنده ی کتاب برغول و جهانگردی ماجراجو.
امروز آمد و هنگام بغل کشی گفت:
نه خودت رفتی کابل و نه گذاشتی من بروم، آخرش باید تنهایی بروم چَکَر به کابل و مزار و قندهار.
به مهدی جان قول داده بودم که این بهار باهم برویم به مزار که شوربختانه سفر جور نشد.
پ.ن:
بغل کشی: کشیدن به بغل، نام دیگر احوال پرسی یا جورپُرسانی که با کشیدن همدیگر در آغوش و گاهی بلند کردن هم از زمین همراه است البته اگر دوستی بسیار چوقور باشد.
چَکَر: گردش، سیر و سیاحت
برغول: همان بلغور است.
چوقور: ژرف، عمیق
نشانی غرفه ی ما:
شبستان، ورودی 15 شرقی، نیم طبقه، انتهای راهرو، پس از غرفه های چین و ماچین، غرفه های D8- D7-D6

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط