برفک!

برف
1392-11-15 – پارک روبروی مدرسه
امروز از برف تهران برفکی رسید به جنوب شهر.
بچه های ابتدایی تعطیل بودند. بچه های راهنمایی رفتند پارک و حسابی برف بازی کردند. عکس های قشنگی ازشان انداختم. با معلهایشان یک ساعتی در پارک بودند و تا توانستند دق دلی شان را سر معلم ریاضی و ناظمشان در آوردند با گلوله های برف. این عکس را هم همراه دکتر در پارک روبروی مدرسه انداختیم.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط