برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی

درباره برنامه

بیشتر خانواده‌هایی که ما با آنها روبه رو هستیم خانواده‌های بی سرپرست و نیازمند هستند و دانش‌آموزان نیز دانش‌آموزان کار می‌باشند . با نگر به گران بودن نوشت ابزار و کیف و دیگر ابزاری که برای دانش‌آموزان نیاز است توان خرید آن‌ها را ندارند و ما در آغاز سال آموزشی بارها دیده‌ایم که بچه‌ها کیف کهنه برادر یا خواهر یا دوستان و آشنایان خود را با خود آورده اند و این برای روحیه آنان خوب نیست. این کمینه نیاز یک دانش‌آموز برای درس خواندن است.
برای هر دانش‌آموز 100 هزار تومان هزینه یک دست کیف و نوشت ابزار می‌شود که اگر این هزینه فراهم شود باری از روی دوش این خانواده‌های کم توان برداشته می‌شود.

نیازها

شمار دانش‌آموزان: 200 نفر
هزینه برای یک نفر: کمینه 100 هزار تومان
همه: 20 میلیون تومان
زمان: پیش ازمهرماه 1397
شمار فراهم شده : …… نفر

می‌خواهم از برنامه خرید نوشت ابزار برای کودکان پشتیبانی کنم

پرداخت از ایران از درگاه پرداخت

پرداخت از دیگر کشورها با پی‌پال