برگه آرزو

برگه آرزوهای دانش آموزان

 

برگه آرزو

سال تحصیلی 98-1397 دانش آموزان هنگام ثبت نام آرزوهای خود را می نویسند.

برگه آرزوی یکی از دانش آموزان مدرسه:

«من دوست دارم در آینده دکتر شوم تا مردمی که مریض هستند بیایند پیش من. من می خواهم جان مردم را نجات دهم. من دوست دارم هیچ مریضی در زمین نماند. من الان که بچه هستم، می خواهم درس هایم را خوب بخوانم که وقتی بزرگ شدم دکتر شوم و جان مردم را نجات دهم. من می خواهم دکتر بیمارستان شوم تا وقتی که مردم ماشین ندارند ما بتوانیم یک آمبولانس بفرستیم، آمبولانس سریعتر می تواند خود را برساند چون آژیر دارد و ماشین ها را از سر راه خود کنار می کشاند ولی ماشین ها ممکن است در ترافیک گیر کنند و دیر برسند و خدای ناخواسته مریض را از دست بدهند. »

 

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط