بوی ماه مدرسه…

۱۴۰۰-۸-۸
بوی ماه مدرسه…
دانش آموزان سال تحصیلی را با کتاب آغاز کردند، (کتاب های درسی دو ماه دیرتر به دست بچه ها رسید.)

 

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط