بک نیازها

نیازهای سال آموزشی 98-1397

 نیازهای فراهم شده   نیازهای فراهم نشده 
 کفش دانش‌آموزان کرایه دبستان
کتاب ‌های درسی دانش‌آموزان هزینه شارژ ( پول آب، برق، گاز و تلفن و اینترنت )
هزینه کاغذ و کاغذ رنگی و ماژیک و….
تلویزیون برای کلاس‌ها
دستمزد همکاران
روپوش دخترانه
دستگاه چاپگر
کلاس‌های شاهنامه خوانی 
صبحانه 
میز مشق نویسی 
هزینه برگزاری جشن‌ها و آیین‌ها
پوشاک زمستانی
پوشاک نوروزانه(پیراهن و شلوار و کفش )
اردوها و بازدیدهای دانش‌آموزی
پوشاک ورزشی
برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی
دوره‌های توانمندسازی آموزگاران
زمین برای جای همیشگی و پایدار برای آموزشگاه
چاپ و پخش ماهنامه کودکان آفتاب

پیشکش برای دانش‌آموزان

پوشاک نوروزانه

اردوها و بازدیدهای دانش‌آموزان

پوشاک و ابزار ورزشی

دوره‌های توانمندسازی آموزگاران

خانه کودکان آفتاب - دبستان فرهنگ

سرویس برای دانش‌آموزانی که راهشان دور است

کتاب‌های درسی دانش‌آموزان