تلویزیون برای کلاس‌ها

نیازها

شمار تلویزیون‌هایی که نیاز است: 8

هزینه یک تلویزیون: دو میلیون تومان

همه:16 میلیون تومان

زمان: 98-1397

درباره برنامه

آموزش امروز بنا شده بر فن آوری و بخشی از آموزش‌ها از راه آوا و رخشاره‌ها و دیگز ابزارهای نوین به دانش‌آموز آموزش داده می‌شود. حتی کتاب‌های درسی این سال‌ها خودشان یک لوح فشرده به همراه خود دارند. برای نمونه پویانمایی‌هایی در پیوند با درس‌هایشان بایست برایشان پخش شود. به کار گیری و آشنا شدن با این ابزار خود نیز یک آموزش است. یک دانش‌آموزی توانمند است و پرورش یافته با زندگی امروز است که با این ابزارها آشنا باشد. و این دگرگونی در آموزش موجب بالا رفتن انگیزه آنان برای آموختن خواهد شد. و اگر یک تلویزیون در هر کلاس باشد آموزگار می‌تواند بهتر آموزش دهد.

می‌خواهم برای خرید تلویزیون برای هر کلاس پشتیبانی کنم

پرداخت از ایران از درگاه پرداخت

پرداخت از دیگر کشورها با پی‌پال