جانِ جانان!

جان جانان

جانِ جانان!- نویسنده نادر موسوی

1395-11-23- بنیاد نیشابور و نشر بلخ- تهران

دیروز رفتیم بنیاد نیشابور و نشر بلخ که در خیابانی بالای سر دانشگاه تهران جای دارد. بنیادی که زیر نگاه و اندیشه ی والای جناب «فریدون جنیدی» استاد یکتای زبان های باستانی و فردوسی شناس و شاهنامه پژوه سال هاست کار می کند. جناب جنیدی نماد و نمودِ راستین و درستِ جانِ همه ی فارسی زبانان است زیرا که پدربزرگ مادری اش از «فارسی وانان» قندهار است و پدرش بکتاش ایرانی و خود بیشتر به لهجه ی شیرین و روان فارسی تاجیکستانی سخن می گوید و شاهنامه می خواند. دیروز هم در همین بنیاد نشست هفتگی شاهنامه خوانی داشتند که سرفرازی بودن در آنجا را یافتم.

جناب «جنیدی» با آوایی دلنشین و لهجه ای شیرین که چون رنگینی کمانی گاه آدم را به تاجیکستان می برد و گاه به کابل و مزار و گاه به خراسان و تهران، بندهایی از شاهنامه را خواندند و با بردباری ریشه و پیشینه ی هر نام و واژه ی آن را گفتند. در پایان نشست از برنامه های دبستان و ماهنامه گفتیم برایشان که بسیار شادمان شدند و راهنمایی های بسیار راهگشایی کرده و گفتند در فرصتی حتمن به دبستان و میان بچه های هم میهنم می آیم و برایشان شاهنامه می خوانم که میهن همه ی ما زبان پارسی است.

شادباشی و جانت جور جناب «فریدون جنیدی» فرخزاد که بودنت مایه ی سرفرازی همه ی پارسی زبانان است و همه ی جویندگان خردمندی و راستی و درستی.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط