جان شیرین

تست مالاریا
1395-12-27- دبستان
امروز از درمانگاه محل آمده بودند برای چک مالاریای بچه ها. من که نبودم اما همکاران می گفتند هنگام نمونه برداری خون، بچه ها از ترس چی اداها و واکنش های خنده داری که نداشته اند که یک نمونه اش همین است.😂 البته از قدیم گفته اند جان از جان جداست و آدم هرچقدر خودش را دلیر بگیرد بازهم هنگام آمپول زدن و سوزن رفتن در بدنش می ترسد😨 من یکی که بسیار می ترسم دیگران را نمی دانم😭😰😫

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط