جشنِ “نام”

1399-10-15- در سال‌های گذشته و در چنین روزهایی، بچه ها با توجه به نشانه ها یا حروفی که خوانده بودند می توانستند نام خود را بنویسند که به همین مناسبت هر هفته چند جشن نام برگزار می شد. دانش آموزی که همه ی حروف نام خود را یادگرفته بود می آمد پای تخته و برای نخستین بار نام خود را می نوشت و دوستانش برایش دست می زدند و جیغ و هورا می کشیدند و شیرینی می خوردند اما با آنلاین شدن کلاسها و دورآموزی، این جشن ها به گونه ی دیگری برگزار می شود.

چند روز پیش هم بانو حسنی، آموزگار کلاس اولی ها این فیلم و دست نوشته ی یکی از دانش آموزان را برایم فرستادند. بچه های کلاسش همه ی حروف نام مرا خوانده و در روز نوشته هایشان برایم جمله ی کوتاهی نوشته اند. با دیدن این فیلم و نوشته ی زیبا- در میانه ی این همه خبرهای سیاه و دردناک- و خواندن دیگر روزنوشته های بچه ها که همگی از آرزوها و رویاهای زیبایشان و ساختن آینده ای روشن حرف می زنند، روح و روانم را شاد می کند و پناه و دلخوشی این روزها شده است.

جشن نام

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط