جشنِ “نام”

جشنِ “نام”- 1399

در سال‌های گذشته و در چنین روزهایی، بچه ها با توجه به نشانه ها یا حروفی که خوانده بودند می توانستند نام خود را بنویسند که به همین مناسبت هر هفته چند جشن نام برگزار می شد. دانش آموزی که همه ی حروف نام خود را یادگرفته بود می آمد پای تخته و برای نخستین بار نام خود را می نوشت و دوستانش برایش دست می زدند و جیغ و هورا می کشیدند و شیرینی می خوردند اما با آنلاین شدن کلاسها و دورآموزی، این جشن ها به گونه ی دیگری برگزار می شود.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط