جی جی!

دانشگاه اوزاکای ژاپن

جی جی!- نویسنده نادر موسوی

1394-8-6

دیروز «مِی» دانشجوی دانشگاه اوزاکای ژاپن که در باره ی آموزش کودکان مهاجر در ایران تحقیق می کرد آمد برای خدا حافظی. تحقیق شان گویا به پایان رسیده است. پرسیدم این تحقیق به چه درد شما می خورد؟ گفت دانشگاه اوزاکا می خواهد بداند که چگونه از تحربه ی آموزش بچه های مهاجر در ایران می توان برای مهاجران دیگری مانند سوری ها و … استفاده کرد. برایم جالب بود. در این مدت با پیگیری و حوصله مندی بسیار زیاد دنبال پژوهششان بودند. با تعدادی از آموزگاران و بچه ها گفتگو کردند و به چند تا مدرسه هم سر زدند.

روز آخر هم قول دادند که در جلسه ی ارائه ی پژوهش حتماً ما را هم به ژاپن دعوت خواهند کرد. کلی خوش به حالم شد. با شوخی گفتم سپاسگزارم «می جان» اما امیدوارم که قول شماها مثل قول ما مسلمانها نباشد که وقتی به ژاپن رسیدی و دیگر کارت تمام شد، قول و قرار از یادت برود!

عروسک «جنابخان» و «جیگر» را هم یکی از همکاران سلیقه به خرج داده و برای «می»جان یادگاری گرفته بودند.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط