حیوان نادر

نادر موسوی

حیوان نادر- نویسنده نادر موسوی- اول دی ماه 1400

سالها پیش یکبار به شاگردان مدرسه گفته بودم چند تا جوک بنویسید؛ یکی شان نوشته بود:
به یک نفر میگن با نادر جمله بساز می گوید:
“حیوان نادر مرد، نادر یک حیوان دیگه خرید!”

امروز که برای چندمین بار از جلو این تابلو می گذشتم وقتی نام خودم و تابلوی داروخانه دامپزشکی تهران را کنار هم دیدم یاد جوک آن شاگردم افتادم!🥰
– یک نفر دیگرشان هم نوشته بود:
“به یک نفر میگن با موریانه جمله بساز می گوید: باچِه مَه خانه موری یانه؟”

پانویس:
باچه مه: به گویش هزارگی یعنی پسرم، بچه ام
موری: میری
پسرم خانه میری یا نه؟

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط