خواهران هنرمند

کودکان آفتاب

خواهران هنرمند- نویسنده نادر موسوی

1394-8-28 – دفتر ماهنامه کودکان آفتاب

امروز مهمان خواهران هنرمند هموطن بلقیس، نرگس و سکینه محمدی بودیم. خواهرانِ هنرمندِ خودآموخته ای که نقاشی را در حد کلاسهای مدرسه گذرانده اند اما نقاشی هایشان نشاندهنده ی توانمندی و نگرش ویژه آنها به جهان پیرامونشان است. قرار شد با ماهنامه کودکان آفتاب همکاری کنند. تصویرگری پشت جلد این شماره ماهنامه را هم «بلقیس» کشیده است با موضوع شب یلدا.

 

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط