داستانی از مدرسه فرهنگ

مدرسه فرهنگ- 5 مهر ماه 1400

مدرسه فرهنگ در سال 1379 در منطقه زمزم- پاسگاه نعمت آباد (حاشیه جنوب غرب تهران) برای کودکان بازمانده از تحصیل شروع به فعالیت کرد. این مرکز آموزشی در طول بیست و یک سال فعالیت خود بیش از ده هزار کودک کار، مادر سرپرست و بازمانده از تحصیل را آموزش داده است. در سال تحصیلی جاری 1401-1400 نیز 878 کودک زیر پوش آموزش و حمایت مدرسه فرهنگ می باشد. مدرسه فرهنگ برای ادامه فعالیت خود نیازمند حمایت و پشتیبانی می باشد.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط