داستان «از زبان مادر افغانستان»

داستان «از زبان مادر افغانستان»- 22 مرداد 1398
داستان «از زبان مادر افغانستان»، نوشته سجاد دانش آموز کلاس سوم.
کلاس داستان نویسی هر هفته توسط بانو مژگان مشتاق، داستان نویس توانا در حوزه ی داستان کودک در کتابخانه دبستان برگزار می‌شود.
این بار بچه ها برای افغانستان نوشته اند.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط