دالی!

پارک جمشیدیه

 

دالی!

یک شنبه 22 اردی بهشت 1392 – پارک جمشیدیه

دوربینو گذاشتم روی زمین و این عکس دسته جمعی را با دخترای کلاس دم انداختیم، نزدیک بود دوربین زیر پای بچه خورد بشه.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط