دانش‌آموزان کم برخوردار

نام: حسینا
کلاس: اول
سرپرستی: کم برخوردار
پرونده دانش‌آموز
تازه مهاجر شده‌اند و بسیار مقروض هستند .پدر دست فروش است (جوراب فروشی)سه دانش آموز دارند.
نام: شکیلا
کلاس: دوم
سرپرستی: کم برخوردار
پرونده دانش‌آموز
تازه مهاجر شده‌اند و بسیار مقروض هستند .پدر دست فروش است (جوراب فروشی)سه دانش آموز دارند
نام: نصیب اله
کلاس: دوم
سرپرستی: کم برخوردار
پرونده دانش‌آموز
تازه مهاجر شده‌اند و بسیار مقروض هستند .پدر دست فروش است (جوراب فروشی)سه دانش آموز دارند.
نام: مصطفی
کلاس: اول
سرپرستی: کم برخوردار
پرونده دانش‌آموز
هفت ماه است که مهاجر شده‌اند. وضع اقتصادی بسیار نامناسبی دارند.
چندین بار به دلیل مشکل مالی انصراف داده و دوباره برگشته اندو توانایی پرداخت هیچ گونه هزینه ای را برای ادامه تحصیل بچه ها ندارند.
نام: فردین
کلاس: اول
سرپرستی: مادرسرپرست
پرونده دانش‌آموز
پدر خودش فوت شده، ناپدری رهایشان کرده است و بیمار وده است. مادر دستفروشی می کند (فال فروشی)و بیماری کلیه دارد. سه دانش‌آموز هستند.فردین با مادرش کار می کند.
نام: نرگس
کلاس: سوم
سرپرستی: مادرسرپرست
پرونده دانش‌آموز
پدر خودش فوت شده، ناپدری رهایشان کرده است و اعتیاد داشتهمادر دستفروشی می کند (فال فروشی)و بیماری کلیه دارد.نرگس با مادرش کار می کند. سه دانش‌آموز هستند.
نام: برشنا
کلاس: دوم
سرپرستی: کم برخوردار
پرونده دانش‌آموز
به مدت ۲ ماه است مهاجر شده اند. وضعیت زندگی بسیار نامناسبی دارند. مادر بیماری افسردگی دارد و پدر کفاشی می کند. برشنا و برادرش بچه های باهوشی هستند.
نام: سجاد
کلاس: دوم
سرپرستی: بی سرپرست
پرونده دانش‌آموز
بی سرپرست، همراه با مادر بزرگ و پدر بزرگش زندگی می کند. سجاد دانش آموزی با استعداد است.
نام: مهدی
کلاس: سوم
سرپرستی: بدسرپرست
پرونده دانش‌آموز
پدر بیمار است وآن ها را ترک کرده است . برادرش که کلاس ششم است کار می کند واز طریق جوراب فروشی باید هزینه ی خود و مادرش و برادرش را تامین کند .مادر هر از گاهی به نظافت منازل می پردازد.
دو دانش‌آموز هستند.
نام: امیر حسین
کلاس: ششم
سرپرستی: بدسرپرست
پرونده دانش‌آموز
پدر اعتیاد دارد وآن ها را ترک کرده است . امیر حسین کار می کند واز طریق جوراب فروشی باید هزینه ی خود و مادرش و برادرش را تامین کند .مادر هر از گاهی به نظافت منازل می پردازد.
دو دانش‌آموز هستند.
نام: خدیجه
کلاس: دوم
سرپرستی: پدر نابینا
پرونده دانش‌آموز
پدر نابینا است. مادر بیماری کلیه دارد و تعداد دانش آموزان خانواده جهار دانش آموز است که کلثوم به دلیل مشکل مالی ترک تحصیل کرده است. در حال حاضر فرزند آن ها ظریف احمد که ۹ سال دارد در یک کارگاه خیاطی مشغول به کار است.
نام: انارگل
کلاس: سوم
سرپرستی: بی سرپرست
پرونده دانش‌آموز
پدر نابینا است. مادر بیماری کلیه دارد و تعداد دانش آموزان خانواده جهار دانش آموز است که کلثوم به دلیل مشکل مالی ترک تحصیل کرده است. در حال حاضر فرزند آن ها ظریف احمد که ۹ سال دارد در یک کارگاه خیاطی مشغول به کار است.
نام: آرزو
کلاس: اول
سرپرستی:
پرونده دانش‌آموز
حدودا چند ماه است از افغانستان به ایران مهاجرت کرده اند. سه دانش آموز در پایه ی اول دارند. پدر بیکار است چون مدرکی ندارندو هر از گاهی کارگری می کند.
نام: الیاس
کلاس: اول
سرپرستی:
پرونده دانش‌آموز
حدودا چند ماه است مهاجر شده اند. سه دانش آموز در پایه ی اول دارند. پدر بیکار است چون مدرکی ندارندو هر از گاهی کارگری می کند. دو دانش‌آموز دارند.
نام: افسانه
کلاس: اول
سرپرستی: کم برخوردار
پرونده دانش‌آموز
حدودا چند ماه است از افغانستان به ایران مهاجرت کرده اند. سه دانش آموز در پایه ی اول دارند. پدر بیکار است چون مدرکی ندارندو هر از گاهی کارگری می کند.دو دانش‌آموز دارند.
نام: اسماء
کلاس: سوم
سرپرستی: کم برخوردار
پرونده دانش‌آموز
پدر سالخورده است، دیسک کمر دارد.از کار افتاده است. اسماء می خواهد دندان پزشک شود زیرا مادرش همیشه دندان درد دارد. و می خواهد دندان های مادرش را درست کند.
 نام: اسماء 
کلاس: اول
سرپرستی:
پرونده دانش‌آموز
به تازگی از افغانستان آمده اند و پدر بیکار است.  اسماء دوست دارد تا درس بخواند و آموزگار شود و برگردد افغانستان و به بچه ها درس بدهد.
نام: مرتضی
کلاس: دوم
سرپرستی:
پرونده دانش‌آموز
به تازگی از افغانستان آمده اند و پدر بیکار است. مرتضی دانش آموزی باهوش است..
نام: حنیفه
کلاس: ششم
سرپرستی: کم برخوردار
پرونده دانش‌آموز
پدر در حال حاضر مشکل جسمی دارد وقبلا کارگر بوده (فاضلاب)، مادر در کیسه صفرایش کیست دارد.
نام: یاسر
کلاس: اول
سرپرستی: کم بر‌خوردار
پرونده دانش‌آموز
به تازگی از افغانستان آمده اند، پدر کارگری می کند و حتی در تامین لوازم منزل همسایه ها کمک کرده اند. یاسر خودش را یک پلیس می بیند.
نام: آزیتا
کلاس: دوم
سرپرستی:
پرونده دانش‌آموز
مادر ندارند پدر کارگری می کند. از لحاظ مالی بسیار مشکل دارند و در صورتی که نتوانند هزینه های مدرسه را تامین کنند انصراف می دهند. آزیتا به نقاشی علاقه دارد..
نام: شیر علی
کلاس: سوم
سرپرستی: کم برخوردار
پرونده دانش‌آموز
پدر کارگر ساختمان است و به تازگی مهاجر شده اند. علی از دانش آموزان درس خوان است اما پدرش توانایی پرداخت هزینه های تحصیلی علی را ندارد. علی به تشخیص معلم یک پایه به بالاتر ارتقا یافت. از پایه ی دوم به سوم. هم اکنون جزء دانش آموزان بااستعداد است.
نام: سمیرا
کلاس: اول
سرپرستی: پدر بیمار- مادر فلج
پرونده دانش‌آموز
پدر در حال حاضر بیکار است. دوبار عمل شده است. مادرش سکته کرده و دست و پایش فلج شده است. و پدر از مادر نگهداری می کند..
نام: معصومه
کلاس: پنجم
سرپرستی: کم‌برخوردار
پرونده دانش‌آموز
در مسجد زندگی می کنند. سال قبل در راه ترکیه رد مرز شدند و تمام اموال خود را از دست دادند. و هم اکنون در مسجد زندگی می کنند. معصومه از دانش آموزان علاقه مند به یادگیری است. یک سال به دلیل مشکلات مالی از تحصیل جای مانده بود.
نام: شهاب
کلاس: ششم
سرپرستی: مادر فوت شده – کم برخوردار
پرونده دانش‌آموز
مادر ندارند پدر کارگری می کند. از لحاظ مالی بسیار مشکل دارند و در صورتی که نتوانند هزینه های مدرسه را تامین کنند انصراف می دهند.
نام: توفیق
کلاس: سوم
سرپرستی: کم برخوردار
پرونده دانش‌آموز
خانواده توفیق یک سال است که به ایران آمده اند پدرش و توفیق دست فروشی می کنند (سبزی فروشی) توفیق از بچه های با پشتکار در مدرسه است.
نام: علی
کلاس: اول
سرپرستی: مادر سرپرست
پرونده دانش‌آموز
پدر سه سال قبل در افغانستان در جنگ کشته شده است. مادر سرپرست آنهاست و به تازگی از افغانستان آمده اند. علی و دو برادر دیگرش در مدرسه هستند که تاکنون به دلیل مشکلات مالی از تحصیل باز مانده اند.علی دستفروشی می کند. سه دانش‌آموز دارند
نام: مصور
کلاس: اول
سرپرستی: مادر سرپرست
پرونده دانش‌آموز
پدر سه سال قبل در افغانستان در جنگ کشته شده است. مادر سرپرست آنهاست و به تازگی از افغانستان آمده اند. مصور و دو برادر دیگرش در مدرسه هستند که تاکنون به دلیل مشکلات مالی از تحصیل باز مانده اند.سه دانش‌آموز دارند.
نام: فرشاد
کلاس: دوم
سرپرستی: مادرسرپرست
پرونده دانش‌آموز
پدر در زمان جنگ طالبان کشته شده است. در حال حاضر مادر بهاره به همراه مادر شوهرش زندگی می کند و هیچ سرپرستی ندارند. مادر در یک کارگاه خیاطی مشغول است. فرشاد هم مثل خواهرش پسری درسخوان و با استعداد است و می خواهد در آینده پلیس شود . دو دانش‌آموز دارند.
نام: بهاره
کلاس: سوم
سرپرستی:مادر سرپرست
پرونده دانش‌آموز
پدر در زمان جنگ طالبان کشته شده است. در حال حاضر مادر بهاره به همراه مادر شوهرش زندگی می کند و هیچ سرپرستی ندارند. مادر در یک کارگاه خیاطی مشغول است. بهاره دختری درسخوان است که تمام نمراتش را خیلی خوب گرفته است.دو دانش‌آموز دارند.
نام: شفیقه
کلاس: ……
سرپرستی: مادرسرپرست
پرونده دانش‌آموز
شفیقه از شاگردان قدیمی و درسخوان مدرسه است که تا پایه ی نهم در مدرسه ی ما درس خوانده بود اما چون با مادرش زندگی می کند باید کار کند و خرج مادر و برادر کوچکترش را تامین کند. پدر شفیقه آن ها را رها کرده و مادر نیز بیمار است و نباید فعالیت کند. شفیقه در یک کارگاه خیاطی مشغول است.
نام: محمد
کلاس: اول
سرپرستی: مادرسرپرست
پرونده دانش‌آموز
پدر سه سال قبل در افغانستان در جنگ کشته شده است. مادر سرپرست آنهاست و به تازگی از افغانستان آمده اند. مصور و دو برادر دیگرش در مدرسه هستند که تاکنون به دلیل مشکلات مالی از تحصیل باز مانده اند.سه دانش‌آموز دارند.
نام: احمد
کلاس: دوم
سرپرستی: کم برخوردار
پرونده دانش‌آموز
به تازگی از افغانستان آمده اند. پدر کار نظافت منازل را انجام می دهد و در حال حاضر بیکار است.
نام: آزاده
کلاس: اول
سرپرستی: مادر سرپرست
پرونده دانش‌آموز
پدر فوت شده است.
نام: پویا
کلاس: اول
سرپرستی: کم برخوردار
پرونده دانش‌آموز
به تازگی مهاجر شده اند. پدر دستفروشی می کند و دو برادر کوچکش به دلیل مشکل مالی دستفروشی می کنند و درس نمی خوانند.
نام: مهناز
کلاس: دوم
سرپرستی: کم برخوردار
پرونده دانش‌آموز
مدت یک ماه است از افغانستان آمده اند و به تازگی ثبت نام کرده اند. دختر بسیار باهوشی است . مهناز دلش می خواهد پزشک حلق و گوش و بینی شود. سه فرزندشان محصل هستند.
نام: مصطفی
کلاس: اول
سرپرستی:
پرونده دانش‌آموز
مدت ۷ ماه است از افغانستان به ایران مهاجرت کرده اند. وضع اقتصادی بسیار نامناسبی دارند.
چندین بار به دلیل مشکل مالی انصراف داده و دوباره برگشته اندو توانایی پرداخت هیچ گونه هزینه ای را برای ادامه تحصیل بچه ها ندارند.
نام: مصطفی
کلاس: اول
سرپرستی:
پرونده دانش‌آموز
مدت ۷ ماه است از افغانستان به ایران مهاجرت کرده اند. وضع اقتصادی بسیار نامناسبی دارند.
چندین بار به دلیل مشکل مالی انصراف داده و دوباره برگشته اندو توانایی پرداخت هیچ گونه هزینه ای را برای ادامه تحصیل بچه ها ندارند.
نام: مصطفی
کلاس: اول
سرپرستی:
پرونده دانش‌آموز
مدت ۷ ماه است از افغانستان به ایران مهاجرت کرده اند. وضع اقتصادی بسیار نامناسبی دارند.
چندین بار به دلیل مشکل مالی انصراف داده و دوباره برگشته اندو توانایی پرداخت هیچ گونه هزینه ای را برای ادامه تحصیل بچه ها ندارند. دو دانش‌آموز دارند.
نام: مهدی
کلاس: سوم
سرپرستی: کم برخوردار
پرونده دانش‌آموز
مدت یک ماه است از افغانستان آمده اند و به تازگی ثبت نام کرده اند. مهدی شاهد جنگ و انتحاری بوده است و به همین دلیل تشنج پیدا کرده است اما جزء دانش آموزان زرنگ می باشد. دو دانش‌آموز دارند.
نام: اسماء 
کلاس: سوم
سرپرستی: مادرسرپرست
پرونده دانش‌آموز
پدر خودش فوت شده است. اسماء در اوقات فراغتش می نویسد و به نوشتن علاقه دارد
نام: میلاد
کلاس: سوم
سرپرستی: کم برخوردار
پرونده دانش‌آموز
مدت یک ماه است از افغانستان آمده اند و به تازگی ثبت نام کرده اند. میلاد به شعر علاقه دارد و هر از گاهی شعر هم می گوید میلاد هم مانند خواهر و برادرش بچه ی باهوش و با استعدادی است . سه دانش آموز دارند.