دانش آموز باهوش

پست های وبلاگ

 

دانش آموز باهوش!- نویسنده نادر موسوی- سه شنبه دهم اسفند ۱۳۸۹

چند روز قبل در حال رفتن به سمت مدرسه بودم . دانش آموزان از مدرسه مرخص شده و در ایستگاه منتظر آمدن اتوبوس بودند. چند تایی هم کمی دور تر در در پیاده رو در حال بازی و دنبال هم دویدن. از دور دیدم که یکی از شاگردان شاخه ی  بریده کوچک درختی را برداشت تا پسر دیگر را با آن بزند و دنبالش دوید در همین هنگام من نزدیکی آنها رسیدم. آن دانش آموز تا مرا دید شروع کردن به نگاه کردن به قسمت بریده شده ی ساقه ی درخت. پرسیدم بنداز شاخه را، چرا دعوا می کنید که بلافاصله جواب داد: نه آقا داشتم قسمت بریده شده ی ساقه را نگاه می کردم که چند لایه دارد؟ ساقه ی این درخت سه لایه دارد!

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط