دریای مهر

عکس یادگاری
1395-12-23- پارک ولایت
تا با شوخی به بچه ها گفتم یک عکس صمیمی با کاکا حسین می خواهیم بندازیم، نزدیک بود حسین را زیر محبت شان خفه کنند!

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط