دستمزد همکاران

نیازها

شمار همکاران: 16نفر
هزینه برای یک ماه یک همکار: یک میلیون تومان
 همه سال برای همه همکاران: 192میلیون تومان
زمان: 98-1397

درباره برنامه

بخشی از همکاران ما داوخواهانه کار می‌کنند اما بیشتر همکاران ما مانند همکاران و آموزگاران دوره ابتدایی که نیاز هست که آموزگار دوره دیده باشد و آموزش‌های بایسته را گذرانده باشد با یست دوره‌های روانشناسی کودک و پرورش آموزگاری را گذرانده باشند و این‌ها نیازمند این است که تک تک این آموزگاران آموزش‌ها را ببینند واینکه هفت روز هفته را بیایند و به خاطر همین ما بایست دستمزد پرداخت کنیم و کسانی را به کار بگماریم که آموزگار باشند. افزون بر همه اینها یک نفر سرپرست شیفت، یک نفر دفتر‌دار و یک نفر هماهنگ کننده کارها نیاز است.

می‌خواهم برای پرداخت حقوق همکاران  پشتیبانی کنم

پرداخت از ایران از درگاه پرداخت

پرداخت از دیگر کشورها با پی‌پال