دست نوشته های بچه ها

 

دست نوشته های بچه ها- سال 1391

«من مدرسه خود را دوست دارم».
«خدا کند که افغانستان از جنگ آزاد شود».

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط