رحیم

رحیم یک سال است که از افغانستان آمده و امسال کلاس اول می رود. گفتم شعر بلدی بخوانی گفت چی؟ گفتم بیت میتانی بخوانی؟ گفت: آ! و این شعر را خواند:
جگر جگر جانم
درد و بلایت د جانم

کودکان افغانستان از همه چیز محرومند از جمله ترانه های کودکانه، ذوق کودکانه آنها با ترانه های عاشقانه کوچه بازاری پر و کور می شود.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط