خانه ی کودکان افغانستان در نمایشگاه کشورهای خارجی دانشگاه تهران

هفتمین جشنواره بین‌الملل دانشگاه تهران، سوم خرداد ۱۳۹۶ با پیام صلح و دوستی ملل و آشنایی با فرهنگ کشورها در دانشگاه تهران برگزار شد.

در حاشیه ی این جشنواره نمایشگاهی نیز برای ۱۰ روز در دانشکده ی علوم اجتماعی برگزار شد که خانه ی کودکان افغانستان نیز یکی از هم بازان آن بود.

IMG_7435 IMG_7501