نشست کتابخوانی

۱۳۹۶-۸-۲۴- نشست کتابخوانی و آشنایی با نویسندگان با حضور جناب محمود برآبادی نویسنده کودک و نوجوان و رییس پیشین انجمن نویسندگان کودک و نوجوان ایران .