جشن نام آقای موسوی

دانش آموزان کلاس اول نوشتن نام مدیر مدرسه را آموختند و برای آقای موسوی جشن گرفتند.تا پیش از نوروز بچه های کلاس اولی همه ی حروف الفبا را می خوانند و می توانند نام خودشان را بنویسند.
جشن «نوشتن نام» یکی از جشن ها و روزهایی به یادماندنی برای دانش آموزان و آموزگارشان است. جشنی که نخستین گام برای به کارگیری دانش و آموخته های بچه ها است.
جشنی هم برای خودم گرفته بودند چون آن روز همه ی حروف نامم را (نادر) خوانده بودند.
نام های تان جاویدان و بلند بادا بچه های دوست داشتنی. ♥️ ♥️