روز جهانی کودک و تلویزیون

1397-9-20- روز جهانی کودک و تلویزیون، تلاشی است برای پیوند دادن مثبت بین کودکان جهان با این جعبه جادویی و زمینه‏ای برای ارتباط بیشتر این دو با هم.
 در روز جهانی کودک و تلویزیون دانش آموزان انیمیشن اسمارت فود را تماشا کردند و آموختند و لذت بردند.