کارگاه دوران بلوغ

۱۳۹۷-۱۰-۱۸
 کارگاه سه روزه دوران بلوغ با مربی گری جناب امیدی برای پسران بالای ۱۲ سال برگزار شد.