رفیق قدیمی و کارگاه صمیمی

رفیق قدیمی و کارگاه صمیمی- نویسنده نادر موسوی

1394-08-28

کتابخانه آموزشگاه

نزدیک هشت سال است که افتخار دوستی با مهندس علی یعقوبی را دارم. یادم هست تابستان 1386 و در جلسه ی خدا حافظی جناب ضیاء قاسمی بود که با ایشان آشنا شدم. از همان روزهای اول آشنایی وقتی فهمید در زمینه ی آموزش بچه های هموطن کار می کنم با اشتیاق اعلام آمادگی کرد برای برگزاری کارگاه های آموزشی در مدرسه.

زاده ی شهر کابل است و دانش آموخته ی دانشگاه نخبه پذیر و نخبه پرور صنعتی شریف و اهل شعر و کتاب و اهل دل. نزدیکِ ده سال مدیر یک مجتمع آموزشی غیر انتفاعی موفق در غرب تهران بوده است و دارای تجربه های بسیار گرانبها در زمینه ی آموزش کودکان.

هم سخنی با ایشان همیشه برایم حکم کلاس درس را داشته است. پارسال وقتی در باره ی ویلیام گلاسر، روان شناس معاصر گفت و «تئوری انتخاب»ش و اینکه سفر برون مرزی ده روزه ای را رفته و با پرداخت هزینه ای گزاف این دوره ها را آموزش دیده است مشتاق شدم که در این باره بیشتر بدانم، ازشان خواهش کردم که حتماً این دوره ی آموزشی را برای آموزگاران آموزشگاه ما هم برگزار کنند، با روی گشاده پذیرفت و سرانجام در سه پنجشنبه ی گذشته این کارگاه را برگزار نمودند. خوشبختانه در نسشت نخست و پایانی توانستم در کلاس حضور داشته باشم. موضوعاتِ بسیار جدید، سودمند و کاربردیِ بیان شد که برای زندگی در دنیای امروز و به ویژه برای کسانی که در زمینه ی آموزش کار می کنند یادگیری آن جزو بایدهاست.

در پایان وقتی از همکاران در باره ی کلاسها پرسیدم خشنود بودند از آموختن این دوره و آشنا شدن با ایشان، پافشاری کردند که دوره های تکمیلی هم برگزار گردد، آقای یعقوبی هم قول دادند که به زودی و در فرصتی دیگر ادامه ی این دوره را برای آموزگاران مدرسه برگزار نمایند.

تندرست باشی علی آقا و خانه ی دلت آباد.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط