روزهای رفته…

ساختمان مدرسه

روزهای رفته…
1386-11-6 – مدرسه ی کوچه ی حنیفه میرزایی

در روزهای برفین و یخین زمستان سال 86 که به قول کلان ها قهر خدا آمده بود از بس سرما و برف آمد. آمدیم این عکس را انداختیم. عکاس هم فکر کنم دوستم عباس محمدی فیلمساز بود یا حبیب الله محمدی.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط