روز برفی

روز برفی- نویسنده نادر موسوی
1394-9-16 – پارک هویزه- روبروی دبستان

امروز از درس و مشق خبری نبود و همراه بچه ها رفتیم پارک و برف بازی و فَرتُور(عکس) اندازی! مسابقه ی برف بازی بود. بچه ها یکطرف شدند و من یک طرف، نزدیک بود زیر گلوله های برف بچه ها چال شوم ظرف چند دقیقه. کلاه و جیبهای کاپشنم پر از برف شده بود وقتی آمدم دفتر. این هم عکس یادگاری از اولین برف امسال با حرکت موزون!
این چهارمین سالی است که در برف همراه بچه ها عکس میندازیم. تا سال دیگر کی می داند کجاییم و کجایند. مثل بسیاری از بچه ها و همکاران پارسال که هریک گوشه ای از دنیا رفته اند.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط