روز نیکو!

کلاس درس «نیازهای فرهنگی کودکان»

روز نیکو!
1392-9-27

موسسه ی نیکو – کلاس درس «نیازهای فرهنگی کودکان»

سر کلاس درس با عنوان «نیازهای فرهنگی کودکان» با دانشجویان دوره مهد کودک در موسسه ی نیکوی ژاپن در شهرری. کلاس جالبی بود با دانشجویان جالب تر، یادش بخیر.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط