روپوش دانش‌آموزان

نیازها

شمار دانش‌آموزان: 200 نفر
برای هر نفر: 50هزار تومان
همه: 10 میلیون تومان

زمان: مهرماه 1397

درباره برنامه

یکی از بخش‌هایی که مایه‌ی هماهنگی و یک دست شدن پوشش دانش‌آموزان می‌شود، فراهم کردن روپوش یک دست برای بچه‌هاست. که ما کوشش کرده‌ایم همیشه رنگ‌های مناسب و شاد را برایشان برگزینیم. بیشتر خانواده‌ها نیازمند و کم برخوردار هستند که نمیتوانند از پس هزینه‌های این چنینی بر بیایند و گاهی مادرانشان می‌آیند و از ما می‌خواهند که دانش‌آموزشان با روپوش سال‌های گذشته‌ برادر و یا خواهرشان و یا اینکه روپوش‌های دست دومی که از دانش‌آموزان دیگر آموزشگاه‌ها گرفته اند به دبستان بیاید. امسال هم می‌خواهیم با کمک دوستان برای دانش‌آموزان روپوش‌‌های یک دست فراهم کنیم که نیازمند کمک‌ همگانی ست.

می‌خواهم برای خرید پوشش فرم دانش‌آموزان پشتیبان باشم

پرداخت از ایران از درگاه پرداخت

پرداخت از دیگر کشورها با پی‌پال