زنگ علوم- کلاس دوم جهشی

رقیه حسنی

زنگ علوم- کلاس دوم جهشی- آموزگار بانو حسنی

1398-6-11

زنگ علوم همیشه برام کسل آورترین زنگ بود چون معلم یک ریز حرف می زد و کتاب را رو خوانی می کرد، کتاب های آن دوران هم پر از متن و بدون هیچ تصویری بود.

وقتی معلم شدم‌؛ یاد آن دوران می افتادم و سعی می کردم با کم ترین هزینه و امکانات علوم را که یکی از درس های مهم است به دانش آموزان بیاموزم .

امروز علوم داشتیم با کمک دانش آموزان ژله، شربت و شکلات آجیلی درست کردیم با موضوع تبدیل مواد.

امیدوارم زنگ علوم من برای بچه ها خسته کننده نبوده باشد.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط