زهرا

زهرا امروز آمده بود نمایشگاه، نشسته بودم که صدایم زد آقای موسوی مرا نشناختید؟ منم زهرا شاگرد چندسال پیش تان.
زهرا کلاس اول و سوم را در مدرسه ی ما خوانده بود و اکنون کلاس نهم و شاگرد ممتاز است.
از دیدن زهرا و اینکه هنوز دبستان و آموزگاران و مدیرش را به یاد داشت و با خوشی و لبخند از مدرسه اش یاد می کرد دلشاد شدم و لذت بردم.
زهرا گفت می خواهد دکتر شود و بی گمان چنین خواهد شد. سربلند و پیروز باشی زهرا بانو.😍

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط