ستایش

جشن نام نویسی

ستایش- نویسنده نادر موسوی- 23-11-1396

امروز ستایش هم یادگرفت نامش را بنویسد. خوشبختانه آن زنگ در دبستان بودم. رفتم و این نگاره را گرفتم. روی تخته هم به جای بسم الله هم نوشتم: به نام خدایی که گنجشک را آفرید و صد چیوچیو قشنگ به روی نوک او کشید.
یکی از دخترها چیوچیو را به زور خوانده و پرسید معنی اش چی میشه؟ چندتا از دخترهای دیگه که بزرگ شده ی افغانستان هستند گفتند چیوچیو آواز خواندن پرنده است.
یکی دیگرشان گفت گنجشک ها که جیک جیک می کنند نه چیوچیو! منم به شوخی گفتم گنجشک های افغانستان چون لهجه دارند به جای جیک جیک می گویند چیوچیو!
پ.ن:چیوچیو، همان جیک جیک است با گویش فارسی دری!
پ.ن: به نام خدایی که…. این سروده هم کار دوست گرامی و نویسنده ارجمند افغانستان جناب محمدحسین محمدی است که سالها پیش از خودشان گرفته بودم.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط