سرها!

 بچه های کلاس هفتمی و هشتمی

 

سرها…- نویسنده نادر موسوی
فروردین 1394- با بچه های کلاس هفتمی و هشتمی
یکی ازدواج کرد، یکی ترک درس و مشق، یکی آلمان است، دو تا رفتند مدرسه دولتی، یکی علاف می چرخد و من که همچنان سنگ مانده ام کنارِ این رود!

 

 

 

 

 

 

 

 

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط