سنا

1397-7-28- خوشبختانه یا شوربختانه سنا دیروز رفت دبستان دولتی. هم شادمان بودیم که توانسته به دبستان نزدیک خانه شان برود(چون از راه دور می آمد) و هم اندوهگین که یکی از شاگردان شیرین زبان و زرنگ و با شخصیت مان رفته است.
همیشه صدایم می زد آقای موسلی، هرچه گفتم آخرش هم گفتند آقای موسبی!
سنا تنها دانش آموز کلاس یکمی بود که روز آغاز سال نو آموزشی ترانه دبستان را از بر کرده بود و توانست سر صف برای همه ی مان بخواند.
هرجا هستی تندرست و دلشاد باشی و همچنان درسخوان و زرنگ سناجان.😍🌻

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط