سید نادر

نمایشگاه کتاب

سید نادر
1395-2-22

غرفه خانه کودکان افغانستان

امروز شاعر، نویسنده و مترجم گرانمایه افغانستان ساکن استرالیا جناب سیدنادر احمدی هم از غرفه ی خانه کودکان و کتابها، مجله ها و دیگر کارکردهای آن بازدید کردند، جناب احمدی از مردان نیک روزگار و یکی از بنیانگذاران موسسه ی پر افتخار دُر دری می باشند که سالهای سال است برای ادبیات فارسی و افغانستان قلم زده اند و افتخار آفریده اند.
هنگام بازدید غرفه، از ایشان خواهش کردم مطلبی درباره ی کودکان بنویسند که دلنوشته ای دردناک نوشتند درباره ی واقعیت بسیار تلخ دیده نشدن کودکان افغانستان …..
جناب سیدنادر گرامی همیشه شاد و تندرست باشی و نویسا.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط