شهد تلخ

شهد تلخ گزیده اشعار مخفی بدخشی- چاپ اول زمستان 1398

غزل موج سراب

هر چند ز دست تو خراب است دل ما
در بحر جنون گوهرناب است دل ما
در پيش تو مانند خزف قدر ندارد
خرمهره مبين در خوشاب است دل ما
چون شمع ز سوز جگر و ديده ي خونبار
عمري است كه در آتش و آب است دل ما
هر چند كه طي كرده بيابان فراقت
لبتشنه تر از موج سراب است دل ما
تا چند بگو اي مه بدمهر خدا را
با غير خوري باده و آب است دل ما
يك خنده ي گل بود سراپاي بهارم
اين قافله بگذشت و به خواب است دل ما
چون خواسته اي اين غزل از مخفي دلريش
«گويا به سؤال تو جواب است دل ما»

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

Amu
Amu
Amu