شهریور ماه

مدرسه فرهنگ

 

اول شهریور 1397

شهریور هم از راه رسید و دبستان دارد به کمک جوانان شاد و پر انرژی که داوخواهانه مهر افشانی می کنند رَختی نو از رنگهای زیبا به تن می کند برای آغازی دوباره در مهر.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط