شهر موشها

سینما

 

شهر موشها

1393-08-28

لحظاتی قبل از رفتن به سینما
با بچه ها رفتیم سینما فیلم «شهر موشها» را دیدیم. فیلم قشنگی و باحالی بود. بچه ها خیلی کیف کردند و خوش گذشت برایشان. این عکس را هم قبل از رفتن به سینما انداختیم.

نادر موسوی

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط