شکلک!

اردو

شکلک!- نویسنده نادر موسوی

1392-2-23 پارک ارم
بین بچه ها مسابقه ی شکلک برگزار کردیم با کمک 4 داور از بین خودشان. به هر کس می توانست شکلکی که هم ترسناک باشد و هم بقیه را بخنداند در بیاورد از یک تا صد امتیاز داده می شد. محمد شاه از نظر داوران بهترین شکلک را در آورد و 70 امتیاز گرفت و 2000 تومان هم کمایی کرد!

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط