طالب

روشنا جهانگیرفام

طالب- نوشته بانو روشنا جهانگیرفام- 25 مرداد ماه 1400

میخواست برگرده افغانستان.
گفتم: نمیترسی؟
گفت: نه،افغانستان دیگه مثل قبل نیست، دیگه طالب ها نیستن. میرم اونجا کار میکنم…

طالب ها برگشتند و جهان ایستاده به تماشای قتلگاهی به نام افغانستان…

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط